El municipi en xifres

DADES GEOGRÀFIQUES

Comarca: VINALOPÓ MITJÀ
Extensió (km2): 76.00
Núclis de població: Novelda
Barri de l'Estació
Límits: N: Petrer/Elda
S: Asp, Montfort.
E: Montfort.
W: La Romana, Monòver.
Distància a la capital de província: 24.00 (km)
Infraestructures de comunicació: A-31 Madrid-Alacant.
N 325
CV 835 Novelda-Monòver
CV 840 Novelda-L'Alguenya
CV 820 Novelda-Agost-Sant Vicent del Raspeig

DADES DEMOGRÀFIQUES

Nre. de dones: 12482
Nre. d'hòmens: 12103
Xifra de població: 27008
Nre. de llars: 12103
Densitat de població: 355.00 (Habitants/Km2)

DADES COMERÇ DETALLISTA

Alimentació
Comerç Tradicional 75 3972.66 m2
Supermercats 2 828.78 m2
No Alimentació
Vestit i Calçat 69 5035.30 m2
Llar 43 4178.50 m2
Resta no alimentació 245 24750.76m2
Comerç mixte i altres
Grans magatzems m2
Hipermercats m2
Magatzems populars m2
Altre comerç mixte 6 5497.80 m2
Centres Comercials
Centres Comercials 1 13.50 m2
Indicador de dotació comercial:
16.32 (nre. establiments /1000 habitants)
Grau de concentració comercial

ALTRES DADES COMERCIALS

Nre. de IAE: 1719
626
Nre. de mercats: 1
Mercat municipal: Mercat de Novelda
Nre. mercats no sedentaris: 2
Mercats no sedentaris: Mercat de "La Plaça"
Dotació d'aparcaments: 243
Superfície peatonal: m2

Level AA conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Ajuntament de Novelda - Conselleria d'Innovació, Industria, Comerç i Turisme