Actualitat Notícies

DIUMENGES I FESTIUS HÀBILS PER A LA PRÀCTICA COMERCIAL 2023 – TERME MUNICIPAL DE NOVELDA.
MAR 2023

S'han produït canvis importants a nivell local sobre els diumenges i festius oberturables en l'exercici 2023.

La Resolució de 18 de novembre de 2022, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, determina els diumenges i dies festius hàbils per a la pràctica comercial en 2023.

Aquesta Resolució contempla els diumenges i festius oberturables per als establiments comercials sense llibertat horària.

Per Acord de la Junta de Govern Local de l'Excm. Ajuntament de Novelda, de data 24/02/2023, es procedeix a l'habilitació per a l'obertura comercial del diumenge 23/07/2023, i a l'obertura del festiu local del dia 26/12/2023, que substitueix a l'habilitació comercial autonòmica del diumenge 02/07/2023, autoritzat per Resolució de 18.11.2022 del Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV Nú.9494 / 16.12.2022); tot això atesa la comunicació efectuada pel Servei Territorial de Consum i Comerç d'Alacant, de la Generalitat Valenciana, amb data 06/03/2023.

De tal manera que els diumenges i festius hàbils en el Terme Municipal de Novelda, són els següents:

8 de gener de 2023 – Diumenge. Rebaixes d'hivern.

7 d'abril de 2023 – Divendres Sant. Major afluència turística

9 d'abril de 2023 – Diumenge de Pasqua. Major afluència turística.

30 d'abril de 2023 – Diumenge. Coincidència de dos festius.

24 de juny de 2023 – Dissabte. Sant Joan. Coincidència de dos festius.

23 de juliol de 2023 – Diumenge. Festivitat local de Santa María Magdalena. Coincidència de dos festius.

8 d'octubre de 2023 – Diumenge. Coincidència de dos festius.

26 de novembre de 2023 – Diumenge. Campanya de Nadal.

8 de desembre de 2023 – Divendres. Dia de la Immaculada Concepció.

24 de desembre de 2023 – Diumenge. Campanya de Nadal i coincidència de dos festius.

26 de desembre de 2023 – Dimarts. Segon Dia de Nadal, festiu local. Campanya de Nadal i coincidència de dos festius.

31 de desembre de 2023 – Diumenge. Campanya de Reis i coincidència de dos festius.

 

L'horari corresponent a cada diumenge o festiu habilitat comercialment serà lliurement fixat per la titularitat de l'establiment comercial.

Els establiments comercials hauran d'informar adequadament el públic sobre la seua decisió de fer ús d'aquestes habilitacions comercials, i, en el seu cas, de les hores en les quals romandran oberts.

Aquesta habilitació s'entén sense perjudici dels règims especials o excepcionals d'horaris comercials, legalment establits.

Cal recordar, que gaudiran de plena llibertat d'obertura, els comerços amb les següents característiques:

Comerços amb menys de 300 m² de sala de venda exclosos els pertanyents a empreses o grups de distribució que no tinguen la consideració de pime.

Comerços dedicats principalment a productes de pastisseria i rebosteria, pa, plats preparats, premsa, combustibles i carburants, floristeries i plantes.

Botigues de conveniència.

Botigues en estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri.

Els establiments dedicats principalment (almenys el 80% de la superfície) a la venda de productes culturals.

Els establiments integrats en instal·lacions de prestació de serveis turístics, dedicats exclusivament als usuaris.

Comerços situats en zones declarades de gran afluència turística (ZGAT), en les temporades en les quals s'estén aquesta consideració.

Zones declarades de gran afluència turística (ZGAT) vigents en la Comunitat Valenciana.

En les zones acústicament saturades, aquesta normativa s'aplicarà segons les condicions establides pels ajuntaments.

És obligatori exposar un cartell visible al públic en el qual s'indiquen els dies d'obertura i l'horari.

Level AA conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Ajuntament de Novelda - Conselleria d'Innovació, Industria, Comerç i Turisme