Actualitat Notícies

AJUDES AL SECTOR COMERCIAL (GENERALITAT VALENCIANA)

Ateses les especials circumstàncies econòmiques i socials, provocades per una pandèmia d'àmbit mundial declarada per l'Organització Mundial de la Salut en el passat mes de març, i les mesures adoptades, tant pel Govern de l'Estat com de la Comunitat Valenciana, dirigides a evitar l'expansió i propagació d'aquesta, que han derivat en una crisi sanitària i econòmica, conseqüència de la COVID-19, l'actual conjuntura econòmica aconsella a les administracions públiques continuar incrementant els esforços per a plantejar mesures coordinades capaces d'oferir una resposta global, reforçar la competitivitat dels sectors econòmics afectats, així com intentar pal·liar els efectes negatius conseqüència de la pandèmia, que afecten els sectors més vulnerables de l'economia valenciana, com són el comerç i l'artesania i donar suport a les actuacions de suport i defensa de les persones consumidores.

Sol·licita informació al telèfon 965 60 37 25 o al mail afic@novelda.es.

© 2022 - Ajuntament de Novelda - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball