L' agència AFIC >> Qué és la AFIC

L'AFIC de l'Ajuntament de Novelda pertany a la Xarxa d'Agències per al Foment de la Innovació Comercial, instrument per mitjà del qual, la Generalitat Valenciana, en col•laboració amb l'Administració Local, esta impulsant el procés de modernització i ordenació del comerç local.


L'AFIC és un interlocutor especialitzat per als comerciants, les seues organitzacions representatives i l'Administració.


Per això l'AFIC, a través del coneixement especialitzat i de les ferramentes adequades, està capacitada per a prestar assessorament i suport tècnic, tant a les mateixes corporacions locals, quant a les decisions que han d'adoptar en relació amb el sector, com al conjunt del teixit comercial de cada localitat, ja siga en els processos de modernització de les PIMES, en la renovació i desenvolupament comercial dels centres urbans, així com en la consolidació d'espais urbans comercials de preferent ús de vianants o en ampliació i reforma de l'estructura física dels equipaments comercials col•lectius
 

Level AA conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Ajuntament de Novelda - Conselleria d'Innovació, Industria, Comerç i Turisme