Els errors més comuns del emprenedor

El que cal saber abans de començar
Crear una empresa pot ser una oportunitat per a incorporar-se al mercat de treball i/o per a millorar les expectatives professionals i personals a través del desenvolupament d'una La idea
Crear una empresa convertix els seus promotors en emprenedors, en el sentit d'escometre un projecte que implica treball i normalment presenta dificultats.
Per a posar en marxa una empresa, en primer lloc es requerix tenir una 'bona idea' per a convertir-la en realitat. El procés implica necessàriament per una part, el recorregut a través d'una sèrie de Fases fins a arribar a l'objectiu final i per una altra, la presa d'una sèrie de decisions (forma jurídica, modalitats de contractació, possibles subvencions i ajudes a sol·licitar...) tenint en compte una sèrie de Factors de decisió bàsics, i evitar, en la mesura que siga possible,  caure en  Els 15 errors més comuns dels emprenedors que cometen els emprenedors i les emprenedores.

© 2021 - Ajuntament de Novelda - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball